Güvence Sistemleri ve Sertifikalar

Güvence Sistemleri ve Sertifikalar

Güvence Sistemleri ve Sertifikalar

Sağlık

Üretim, faaliyet ve ürünlerimiz ile herhangi bir insan, çalışan, ziyaretçi veya müşterimizin sağlığına olumsuz etki etmeme görev ve sorumluluğuna sahibiz. Kompozit endüstrisi için düşük stiren emisyonlu reçineler, çevreye ve insan sağlığına dost eco pigmentler sağlamaktayız. Kimya endüstrisinin Üçlü Sorumluluk prensiplerini; aksiyon planı, metot ve araç olarak tüm opsiyonlarımıza entegre ediyoruz.

Emniyet

“Sıfır kaza” hedefiyle daha emniyetli ve “en ileri uygulamalarla” çevreye ve insana saygılı operasyonlar yürüterek pozitif etki üretmek için çalışıyoruz. Poliya; uygulamış olduğu tüm yönetim sistemlerini yeni operasyonel proseslerin tasarımlarında temel prensip olarak alır.

Bütün faaliyetlerimizde; çalışan, çevre ve insan sağlığına ilişkin sorumluluklarımızın bilinci ile hareket etmekteyiz. Sağlık ve güvenlik ile ilgili her açıdan farkındalığımızı ”Üçlü Sorumluluk” programı ile gerçekleştirmekteyiz.

Çevre, üretici ve son kullanıcılara duyarlı yeni ürünler tasarlıyoruz. Daha sağlıklı ürün ve üretim süreçleri için çevre dostu hammaddelere geçiş yapıyoruz. Ftalat, Azo bileşikler, Kadmiyum, Civa, Kurşun, Krom ve diğer ağır metaller gibi (yönetmeliklere göre) istenmeyen kimyasalları içermeyen Eco Pigment serimiz buna en güncel örnektir.

Tüm çalışanlarımızı, çözüm ortaklarımızı ve müşterilerimizi, ürünlerimizin kullanımı ve elleçlenmesi sırasında oluşabilecek sağlık risklerine karşı eğitmekteyiz.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini, sağlık ve güvenlik çalışmalarında rehber olarak kullanarak, yönetim politikalarımızı bu standart gereklilikleri doğrultusunda belirliyoruz.

REACH ile hedeflenen toplumsal farkındalık ve kimyasalların toplum sağlığı ve çevreye verdiği zararların yönetilmesi için endüstriye verilen daha yüksek sorumluluk hedeflerini destekliyoruz. REACH ve AB’nin ilgili kimyasal yönetmelikleri gerekliliklerine uymayı taahhüt ediyoruz.

“Önce Güvenlik” Poliya’nın her yerde, her zaman kazasız çalışma ortamı taahhütüdür.

Çevre

Poliya, çevreye önem verir ve günümüzün çevre tehditlerinin farkındadır. Sadece bugünü düşünerek değil, “Sürdürülebilir Gelişim” yaklaşımı ile hareket ederek, “çevreyi” gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak görmekteyiz. Çevreye duyarlı müşterilerimiz için, Poliya geri dönüştürülmüş veya bio-yenilenebilir içeriğe sahip malzeme içeren ürünler, yeniden kullanılabilen ambalaj çeşitleri gibi ” Sürdürülebilir Gelişme” alternatifleri sunar.

Kalite

Poliya organizasyon ve yönetim sistemlerini EFQM model disiplinleri çerçevesinde geliştirmeyi hedefler ve bu amaçla KalDer ile iş birliği içerisinde çalışır. Üretim tesisinde ihtiyaç duyulan ulusal ve uluslararası kalite standartları gerekliliklerini tüm proseslerde uygulamaktadır.
Enerji kullanımımızı düşürmeye çalışıyor ve karbon ayak izi hedefimizi düzenli olarak ölçüp, takibini sağlayarak karbon emisyonumuzu düşürmek amacıyla aksiyon planlarımızı yönetiyoruz.
Poliya’nın önceliği; yasal yükümlülüklere uymak ve ISO 14001 standardına uygun çalışmaktır. Bunun için; aktivitelerimizdeki çevresel etkileri kontrol ederek gelişim odaklı yönetim planlarını uygulamaktayız.
Katı atıklarımızın büyük kısmını geridönüşüme kazandırıyoruz. Ofislerimizde kağıt geri-dönüşümü ve ayrıca yeniden ağaçlandırma aktivitelerinde TEMA (Türkiye Erozyonla Mü- cadele ve Ağaçalandırma) vakfı ile işbirliği yapıyoruz.
1999 senesinden beri Poliya ISO 9001 belgesine (BSI Sertifikalı) sahiptir. Denizcilik imalat endüstrisine uygun British Lloyd’s Register sertifikalı geniş bir ürün gamı da müşterilerimize sunulmaktadır.
Poliya, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Standardına sahip olup müşteri geri bildirimlerini, çözüm odaklı takip etmektedir. ISO 27001 kapsamında çalışmalarını sürdürmekte, bilgiye sahip olmak kadar bilgiyi korumanın önemini de gözetmektedir.
Poliya; yüksek kaliteli ve kararlı ürünleri, istatistiksel kalite proses kontrol, kabul edilebilir örnekleme, ANOVA gibi metotlarla ve kalifiye teknik kadrosu ile sağlamaktadır.

Yönetim Sistemleri Politikası

 • 1983 yılından bu yana, ürünleri ile hayatın her alanında var olmayı sürdürmek,
 • Yasal mevzuatların gereklerini yerine getirerek, tüm faaliyetlerimizde iş güvenliğini sağlamak, oluşan veya oluşabilecek çevresel etkileri en aza indirmek veya ortadan kaldırmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tehlikeleri hassasiyetle izlemek, riskleri değerlendirmek ve bunları en aza indirmek için gerekli tedbirleri almak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği bilinciyle, kazasız iş ortamları oluşturmak ve şirket bünyesinde tüm çalışanlarımızın da katkıda bulunacağı bir İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü geliştirmek,
 • Çevre kirliliği kaynağında önlemek, enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, (iklim değişikliğinin azaltılması, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemin korunması,)
 • Kullanılan ambalajların geri dönüşümlü olmalarını sağlamak,
 • Günümüzdeki ve gelecekteki Çevre Etkenlerini kontrol altında tutmak ve minimize etmek, enerji verimli teknoloji ve uygulamaları tercih etmek,
 • Kaynaklarının büyük bir kısmını teknolojiye ayırmak,
 • Çalışanların ve toplumun çevre bilincini artırmak
 • Sahip olduğumuz tüm yönetim sistemlerinin performansını sürekli takip etmek ve artırılması için faaliyetleri yürütmek,
 • Teknik destek ve hizmet ile müşterilerimizin her zaman yanında olmak, kesintisiz ve zamanında tedarik sağlamak, müşteri taleplerini etkili ve verimli bir şekilde ele almak,
 • Tüm Poliya personellerindeki farkındalığı artırarak ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 10002, ISO 50001 ve ISO 27001 standartları gereklerini tüm personellerimizin katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Enerji Yönetim Sistemi Politikası

 • Kuruluşumuzda birim üretim başına kullandığımız enerji tüketimini azaltmayı, enerji performansımızı sürekli artırmayı amaçlamakta ve bu amaçla enerji yoğunluğumuzu düşürmeyi ve kurum içinde enerji verimliliği farkındalığını artırmayı hedeflemekteyiz.
 • Bu hedefleri yerine getirmek için başta ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardını uygulayacağımızı ve bu standardın tüm gereklerini doğru bir şekilde uygulanmasını sağlayacağımızı, gerekli tüm kaynak ve bilgiyi kullanacağımızı, bunları sağlamak için sürekli bir iyileştirme süreci yaşayacağımızı;
 • Ayrıca, düzenli olarak gözden geçirerek;
 • Tüm süreçlerde enerji etkinliği ve yoğunluğunu içeren enerji performans değerlerini yükselterek enerji maliyetlerini azaltmayı,
 • Gelişen teknolojileri sürekli izleyerek bu yolla enerji yönetim kalitesini artırarak sektörde enerjiyi en verimli kullanan firma olmayı,
 • Enerji verimliliği hususunda eğitim ve deneyimleri sürekli artırılan çalışanlar ve iletişime açık yönetim anlayışı ile sürekli gelişimi sağlamayı,
 • Sorumlu olduğumuz ve yürürlükte olan ulusal ve uluslararası enerji mevzuatlarına, standartlara ve diğer şartlara uymayı,
 • Tüm üretim ve proseslerimizde enerji ve doğal kaynakları verimle kullanmayı ve enerji verimliliğine yönelik etüt çalışmaları, iyileştirme projeleri ile enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
 • Enerji ölçme, değerlendirme ve raporlamalarımızı en sağlıklı bir şekilde yaparak izlenebilir olmayı,
 • Enerji performans hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı,
 • Enerji performansı iyileştirmek için enerji verimli ürünlerin, hizmetlerin satın alınmasını sağlamak ve gerekli iyileştirmeler için bütçe ayırmayı,
 • Üretim ve yardımcı tesislerimizin, ekipmanlarımızın, süreçlerimizin tasarımında ve revizyonlarında, enerji performansını dikkate almayı,
 • Yenilenebilir enerji kaynakları ile üretim olanaklarını artırarak fosil yakıt tüketimlerini azaltmayı,
 • Dokümante edilmiş Enerji Yönetim Sistemini kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek belirli periyodlarda hedefleri ile sürekli gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi, taahhüt ve ilan ederiz.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

Firmamız; faaliyetlerimiz esnasında hizmet vermekte olduğumuz müşterilerin özel erişim/bağlantı bilgilerine, kritik cihazlara ait özel konfigürasyon ve iletişim bilgilerine sahip olabilmektedir. Hizmet verilen kurum ve kuruluşların güvenini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için kullandığımız bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır. Bu bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz müşteriler, resmî kurumlar ve bayilerimiz ile ilişkilerimiz çok değerlidir. Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir.

Bu amaçla:

 • ISO IEC 27001 sistemini kurduk, etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
 • Risklerimizi sürekli gözden geçiriyor ve kabul edilebilir seviyenin üstündeki riskler için kontroller uyguluyoruz.
 • Çalışanlarımızın bilgi güvenliği bilinçlerini yüksek tutarız.
 • Yasal mevzuat gereksinimlerinin, üçüncü taraflar ile yapılan sözleşmelerde yer alan hükümlerin sürekli izlendiğini taahhüt ederiz.
 • Bu politikayı yılda bir kez gözden geçirerek güncel tutarız.

Vizyonumuz

2030’a kadar dünyanın karbon nötr lider polyester markası olmak.

Misyonumuz

Polyester reçineleri ve yardımcılarını yenilikçi teknoloji ve sürdürülebilir stratejiler ile tasarlamak, üretmek ve kompozit sektörüne sunmak.

  Bize Ulaşın

  * Bu formu göndererek, mesajıma dayalı olarak benimle iletişime geçilmesini ve gelecekte IAI’nin gizlilik politikası uyarınca benimle iletişime geçilebileceğini kabul ediyorum.